FANDOM


Джото е втората едиция страннотийки, въвела 549 нови страннотийки. Предшества я Канто, а я следва Темпъл оф дуум

Номер Име Тип
#152 Крънч Каменен
#153 Скръц Каменен
#154 Цвицти Тревен
#155 Псо Обикновен
#156 Ейар Шоколадов Летящ
#157 Блойст Шоколадов Летящ
#158 Йест Отровен
#159 Ибсильон Отровен
#160 Ибс Отровен
#161 Лбс Отровен
#162 Гиткрак Обикновен
#163 Кормил Лазерен
#164 Волиън Лазерен
#165 Хил Буба
#166 Хуиу Буба
#167 Хорс Буба
#168 Хитъл Буба
#169 Хокус Буба
#170 Хогуърт Буба
#171 Страшинар Буба
#172 Холкос Буба
#173 Хор Буба
#174 Хроу Буба
#175 Холокос Буба
#176 Хипхоп Буба
#177 Хантугър Буба
#178 Хонтър Буба
#179 Локс Лазерен
#180 Лименстъл Лазерен
#181 Пирч Екстрасенс
#182 Плип-плипси Екстрасенс
#183 Казанче Воден
#184 Бейн Воден
#185 Ло Воден Земен
#186 Миси Огнен
#187 Мосто Огнен
#188 Мостон Огнен Летящ
#189 Огъж Шоколадов
#190 Огъж Шоколадов
#191 Гръжкач Дракон
#192 Зо Нежен
#193 Зори Нежен
#194 Зорница Нежен
#195 Хлъпс Обикновен
#196 Гъргс Боен
#197 Гълсъм Таласъм
#198 Тълсъм Таласъм
#199 Галасъм Таласъм
#200 Върбс Сополив
#201 Гнус Сополив Огнен
#202 Сидмик Буба Трактор
#203 Авиньон Буба Летящ
#204 Чики-чики-пърр Пеещ
#205 Пики-пики-чърр Пеещ
#206 Фледермаус Отровен Летящ
#207 Флаймаус Отровен Летящ
#208 Лими Воден
#209 Лолул Воден
#210 Лилиущоу Воден
#211 Солч Фринкс'т Буба Летящ
#212 Солч Пир'с Буба Летящ
#213 Фърцкт Електрически Летящ
#214 Куи-куи Електрически Летящ
#215 Слоф Огнен
#216 Шльофс Огнен
#217 Жуфруа Отровен
#218 Жармар Отровен
#219 Топтип Воден
#220 Типтоп Воден
#221 Триптроп Воден
#222 Сфилч Петно
#223 Фичи Петно
#224 Сноубол Леден
#225 Сноукраб Леден
#226 Страннотийкокървилка Обикновен
#227 Тобитру Земен
#228 Индишуан Земен
#229 Хаинхо Земен
#230 Арноаур Земен
#231 Слинки Земен
#232 Рлим Земен
#233 Спокистрах Буба
#234 Екстромонт Екстрасенс
#235 Екстрасънс Екстрасенс
#236 Екстрасънсънс Екстрасенс
#237 Звездохван Лазерен
#238 Ларн Лазерен
#239 Комфитюр Отровен
#240 Ко Отровен
#241 Снего Леден
#242 Ход Леден
#243 Чарзавър Древен Огнен
#244 Чарарар Древен Огнен
#245 Смеч Стъклен
#246 Покус Пипер
#247 Бекер Пипер
#248 Спекър Пипер
#249 Надец Обикновен
#250 Нинца Обикновен
#251 Хамбур Пръскащ
#252 Хринму Пръскащ
#253 Йох Тревен
#254 Йоб Тревен
#255 Гримол Екстрасенс
#256 Гримъсон Екстрасенс
#257 Роналд Екстрасенс
#258 Оки Очен
#259 Омо Очен
#260 Клокочи Боен
#261 Арли Летящ
#262 Скенер Обикновен
#263 Брауни Петно Леден
#264 Ларс Петно Леден
#265 Сипи Обикновен
#266 Жмиргел Обикновен
#267 Грозде Отровен Тъмен
#268 Уейдъмниът Пеещ
#269 Хефбри Пеещ
#270 Шпац Леден Земен
#271 Шпиц Леден Земен
#272 Дагкарто Огнен
#273 Хлагма Огнен
#274 Джилги Нежен Каменен
#275 Шпол Петно
#276 Хомпи Петно
#277 Болф Таласъм
#278 Хоко-Боко Таласъм
#279 Брус Стъклен
#280 Алцайдер Стъклен
#281 Алцайзар Стъклен
#282 Броки Тревен Каменен
#283 Пофибер Трактор
#284 Трак-трак Трактор
#285 Питри Таласъм
#286 Сполоах Таласъм
#287 Сини Таласъм
#288 Пеймон Таласъм
#289 Уау Таласъм
#290 Уиу Таласъм
#291 Пирчи П.М.А.П.Т.
#292 Пифидрену Отровен
#293 Мегаданиу Тревен
#294 Фидо Обикновен
#295 Датиф Отровен
#296 Генетиф Отровен
#297 Акузатиф Отровен
#298 Номинатиф Отровен
#299 Пифидренче Таласъм
#300 Канибаль Таласъм
#301 Амбриъвкасъл Обикновен
#302 Ембълкуисти Обикновен
#303 Гоговандъбест Обикновен
#304 Магданю Обикновен
#305 Яйчо Обикновен
#306 Компютри Обикновен
#307 Мелбон Шоколадов
#308 Мео Шоколадов
#309 Хахохи Шоколадов
#310 Хаабу Шоколадов
#311 Ейк Шоколадов
#312 Цепнаточуканче Чуканест
#313 Чуканоскуб Чуканест
#314 Чъки Екстрасенс
#315 Джърки Екстрасенс
#316 Пинего Чуканест Летящ
#317 Црептилер Чуканест Буба
#318 Ъби Земен
#319 Щинтел Земен
#320 Еби Земен Летящ
#321 Куки Обикновен
#322 Строфали Трактор Лигав
#323 Очнаябълка Очен
#324 Очнаяблъчка Очен
#325 Слънчевозайче Светъл
#326 Слънчевастраннотийка Светъл
#327 Двол Тъмен Огнен
#328 Дволозавър Тъмен Огнен
#329 Дяволскаатака Тъмен Огнен
#330 Слонтърч Светъл
#331 Паралелепипед Екстрасенс
#332 Паралепипет Екстрасенс
#333 Тлофибер Тъмен
#334 Бутпут Летящ Екстрасенс
#335 Лит Летящ Екстрасенс
#336 Литко Летящ Екстрасенс
#337 Гръморов Електрически
#338 Ми Воден Отровен
#339 Мри Воден Отровен
#340 Маа Воден Отровен
#341 Охлювко Лигав
#342 Хуспе Лигав
#343 Буф-Дан Боен
#344 Бум-Тряс Боен
#345 Шайга Тревен
#346 Уо Отровен
#347 Уоу Отровен
#348 Камелелелира Каменен
#349 Пфоун Каменен
#350 Лъчко Огнен Летящ
#351 Лъчезар Огнен Летящ
#352 Лъчезарище Огнен Летящ
#353 Ещикс Обикновен
#354 Ракетар Каменен
#355 Шейкър Трактор
#356 О-о-о Каменен Земен
#357 Декстер Земен Отровен
#358 Декстър Земен Отровен
#359 Ауиуа Земен Отровен
#360 Саквъртижоу Боен
#361 Ниар Обикновен
#362 Фокус Екстрасенс
#363 Мокус Екстрасенс
#364 Фидибус Екстрасенс
#365 Нилпферд Воден
#366 Кендариге Огнен
#367 Сикуакуа Огнен
#368 Унбекант Екстрасенс
#369 Розов Шоки Екстрасенс Шоколадов
#370 Виолетов Шоколад Екстрасенс Шоколадов
#371 Криптоклипт Земен
#372 Калепикорция Обикновен
#373 Смилиакактикус Отровен
#374 Байт Екстрасенс
#375 Мае Огнен Летящ
#376 Хелми Боен
#377 Полуръл Обикновен
#378 Мио Екстрасенс
#379 Леконг Воден Леден
#380 Лекинг Воден
#381 То Буба
#382 Токи Буба
#383 Токолад Буба
#384 Торолавър Буба
#385 Пинорекс Дракон Огнен
#386 Понорекс Дракон Огнен
#387 Дайрекс Дракон Огнен
#388 Пинторекс Дракон Огнен
#389 Гихторекс Дракон Огнен
#390 Царюрекс Дракон Огнен
#391 Синадарекс Дракон Огнен
#392 Проник Каменен
#393 Пироник Каменен
#394 Прожоник Каменен
#395 Прожинорник Каменен
#396 Мип Воден
#397 Молп Воден
#398 Слоупокч Воден
#399 Слоупоки Воден
#400 Слоузавър Воден
#401 Минирак Воден
#402 Арирак Воден
#403 Тритирак Воден
#404 Пи Леден
#405 Пкол Лазерен
#406 Амя Воден
#407 Сими Шоколадов
#408 Смол Електрически
#409 При-при Тревен
#410 Тапър-р-р Призрачен
#411 Лонс Боен
#412 Тирпу Отровен
#413 Сонидк Огнен
#414 Ри Воден
#415 Рики Воден
#416 Ронти Воден
#417 Ронто Воден
#418 Ронтозавър Воден
#419 Пьонк Тъмен
#420 Разскръц Тъмен
#421 Скрибуц Тъмен
#422 Боае Обикновен
#423 Био Обикновен
#424 Бок Обикновен
#425 Око Очен Летящ
#426 Очи Очен Летящ
#427 Окояд Очен Летящ
#428 Шорч Воден
#429 Майтар Отровен
#430 Майзар Отровен
#431 Съчм Земен
#432 Сръмс Отровен
#433 Арвелокомбърдил Летящ
#434 Скорбелунция Летящ
#435 Флотила Летящ Обикновен
#436 Гръмовержец Електрически
#437 Газовмехур Отровен
#438 Хонга-онга Буба
#439 Хамунга-дунга Буба
#440 По Боен
#441 Пла Боен
#442 Планин Боен
#443 Бобобо Обикновен
#444 Джинф Каменен
#445 Джинк Каменен
#446 Мелог Каменен
#447 Четирилистнадетелина Тревен Екстрасенс
#448 Мутант Тревен Екстрасенс
#449 Бляк Воден
#450 Пслик Воден
#451 Блек Древен Каменен
#452 Блик Древен Каменен
#453 Але Древен Отровен
#454 Алекс Древен Отровен
#455 Шмолпиб Отровен Летящ
#456 Колбът Отровен Летящ
#457 Ърк Каменен
#458 Емияя Каменен
#459 Орспенги Каменен
#460 Тлой Екстрасенс
#461 Троуру Екстрасенс
#462 Теглибутай Екстрасенс
#463 Бръзко Обикновен
#464 Бръзк Обикновен
#465 Щихотворение Пръскащ
#466 Чинтоунтоун Пръскащ
#467 Шадок Воден
#468 Шедок Воден
#469 Шъдок Воден
#470 Озби Обикновен
#471 Зоби Обикновен
#472 Биоз Обикновен
#473 Харпун Воден
#474 Хрон Воден
#475 Фервекс Екстрасенс
#476 Гътфекс Екстрасенс
#477 Шлобинарче Електрически
#478 Пепси Електрически
#479 Финдрил Отровен
#480 Тидрил Отровен
#481 Питфидрил Отровен
#482 Псидокрил Отровен
#483 Пихтотрошодрил Отровен
#484 Кумствиен Пръскащ
#485 Мозъчко Пръскащ
#486 Ъйнот Обикновен
#487 Щръкноун Обикновен
#488 Мазол Обикновен
#489 Щрък-мазол Обикновен
#490 Роси Периферен
#491 Рос Периферен
#492 Парижкасонда Обикновен
#493 Шедап Воден Летящ
#494 Минтинди Тревен
#495 Мин Тревен Буба
#496 Пингин Петно
#497 Посх Петно
#498 Лопфини Екстрасенс Огнен
#499 Лоп-лоп Екстрасенс Воден
#500 Йо-йо Екстрасенс
#501 Йоб-йоб Екстрасенс
#502 Стрел Обикновен
#503 Хващокръст Тревен
#504 Кръстохващ Тревен
#505 Урсабеър Обикновен
#506 Беърблек Обикновен Тъмен
#507 Чипита Екстрасенс
#508 Пхо Електрически
#509 Пин Електрически
#510 Пинкроу Електрически
#511 Ку-ку Пеещ Летящ
#512 Гхо-гхо Пеещ Летящ
#513 Брос Тревен
#514 Шварщ Тревен
#515 Носо Обикновен
#516 Рог Обикновен
#517 Десеторог Обикновен
#518 Цвец Тревен
#519 Цвиц Тревен
#520 Црио Тревен
#521 Яп-яп Обикновен
#522 Шаренийко Разноцветен
#523 Черв Разноцветен
#524 Си Екстрасенс
#525 Къртичко Земен
#526 Сли Призрачен
#527 Екстрасенс Екстрасенс
#528 Абиос Леден
#529 Сняг Леден
#530 Айсберг Леден
#531 Рио Пипер
#532 Рапроп Пипер
#533 Оби Каменен
#534 Ге Нежен
#535 Гепи Нежен
#536 Гопо Нежен
#537 Голопон Нежен
#538 Пристийн Обикновен
#539 Берийп Електрически Отровен
#540 Дигитал Електрически Отровен
#541 Чънк Тревен
#542 Опши Тревен
#543 Блинти Тревен
#544 Хогуортс Тревен
#545 Либит Обикновен
#546 Блит Буба Летящ
#547 Мяулинг Буба Каменен
#548 Боулинг Буба Каменен
#549 Мехур Воден
#550 Форест Каменен
#551 Гаамп Каменен
#552 Цигиър Огнен Отровен
#553 Щумпфцанфиш Воден
#554 Октопусшнабел Воден
#555 Брок Тревен
#556 Бра Тревен
#557 Брокол Тревен Тревен
#558 Масомозко Екстрасенс
#559 Джой Обикновен
#560 Джили Обикновен
#561 Джеликинг Обикновен
#562 Душоленд Воден
#563 Юрит Екстрасенс
#564 Лолифиш Воден
#565 Флофифиш Воден
#566 Фищфиш Воден
#567 Смитигущер Воден
#568 Монтодил Воден
#569 Хоралигатор Воден
#570 Гринбеж Разноцветен
#571 Млеохра Разноцветен
#572 Сейвред Разноцветен
#573 Иойър Разноцветен
#574 Жоаящкт Разноцветен
#575 Гхт Разноцветен
#576 Готщакх Разноцветен
#577 Йъю Разноцветен
#578 Гронтих Екстрасенс
#579 Гропток Екстрасенс
#580 Гротих Екстрасенс
#581 Силикон Екстрасенс
#582 Силикон 2 Екстрасенс
#583 Ибсильон 2 Лигав
#584 Грикс 2 Лигав
#585 Желибон Каменен
#586 Желибонис Каменен
#587 Чери Обикновен
#588 Монфри Воден
#589 Монтру Воден
#590 Монтрай Воден
#591 Кръстопът Обикновен Каменен
#592 Златосвет Златен
#593 Заутратренатбъз Електрически
#594 Вотрьотобьо Обикновен
#595 Хаузентаузен Боен
#596 Бром Боен
#597 Мтомтомту Земен Боен
#598 Црепт Разноцветен
#599 Апшерлъмнозайферлин Разноцветен
#600 Карчо Обикновен
#601 Пучко Обикновен
#602 Лъчлик Екстрасенс Огнен
#603 Айауге Очен
#604 Ол-ло Буба
#605 Чипч Призрачен
#606 Дългоочи Отровен
#607 А-а-а Боен
#608 Орнитолестес Обикновен
#609 Цъц Чуканест
#610 Бое Боен
#611 Кикирики Пеещ
#612 Дис Воден
#613 Хубадуба Обикновен
#614 Келшик Обикновен
#615 Цигар Огнен Отровен
#616 Балмен Тревен Каменен
#617 Сюдолоде Тревен Каменен
#618 Пакет Воден
#619 Окти Воден
#620 Орни Воден
#621 Дягонал Екстрасенс Периферен
#622 Дикс Електрически
#623 Тохтигетаутър Електрически
#624 Лиуплеородон Воден
#625 Линтанчанш Воден
#626 Чак Дракон
#627 Чък Дракон
#628 Чок Дракон
#629 Чрок Дракон
#630 Чрик Дракон
#631 Попче Воден
#632 Жар Воден
#633 16токрак Буба
#634 Цигул Буба
#635 Цигли Буба
#636 Мреж Очен
#637 Чарбасор Буба Боен
#638 Бълбамандър Буба Боен
#639 Шелшокър Екстрасенс
#640 Плисха Воден
#641 Роаур Огнен
#642 Гироносец Боен
#643 Щанга Боен
#644 Мо Пипер
#645 Мряузи Пипер
#646 Мокачино Пипер
#647 Лед Леден
#648 Пар Воден
#649 Лазритоп Лазерен
#650 Шилър Обикновен
#651 Ъжгоау Екстрасенс
#652 Диксиландия Шоколадов
#653 Еш Пипер Екстрасенс
#654 Пейпоп Екстрасенс
#655 Лепфут Воден Летящ
#656 Апсидия Тревен
#657 Блот Каменен
#658 Мокат Воден
#659 Джан Тревен
#660 Ор Воден
#661 Липтроу Електрически
#662 Длоч Отровен
#663 Жельми Буба Летящ
#664 Чикозавър Тревен
#665 Ландър Електрически
#666 Мъщър Електрически
#667 Ташкилят Електрически
#668 Знъбъл Обикновен
#669 Крембъл Обикновен
#670 Мяу-мяу Обикновен
#671 Читоз Екстрасенс
#672 Чотоз Екстрасенс
#673 Чроулигейтър Екстрасенс
#674 Тмънсинс Чуканест
#675 Драконго Дракон Летящ
#676 Аида Шоколадов
#677 Гръмотрож Електрически
#678 Гръмохлос Електрически
#679 Мухоловка Буба Боен
#680 Мухолептрош Буба Боен
#681 Призстрах Призрачен
#682 Снъч Каменен Летящ
#683 Снауч Каменен Летящ
#684 Ого Обикновен
#685 Оги Обикновен
#686 Уги Екстрасенс
#687 Гъги Екстрасенс
#688 Айауген Очен Екстрасенс
#689 Маки Отровен
#690 Магнос Отровен
#691 Магникуа Отровен
#692 Додок Древен Трактор
#693 Цлик Пръскащ
#694 Очлик Пръскащ
#695 Хрукси Пръскащ
#696 Силн Боен
#697 Шипшаф Електрически
#698 Шафшип Електрически
#699 Блекшип Електрически Тъмен
#700 Мълоун Екстрасенс