FANDOM


Ишу е осмата едиция, предхождана от Джунин и последвана от Юнова.

Номер Име Тип
#3002 Флайс Тревен Летящ
#3003 Гейл Тревен Летящ
#3004 Тера Тревен Дракон
#3005 Спаркет Огнен
#3006 Мийкъл Огнен
#3007 Игнис Огнен Дракон
#3008 Жьабе Воден
#3009 Жабомул Воден
#3010 Аквос Воден Дракон
#3011 Бъгси Буба Златен
#3012 Голденрод Буба Златен
#3013 Поркюпиърс Обикновен
#3014 Пайнидна Обикновен
#3015 Шайниуъл Летящ
#3016 Устис Летящ
#3017 Ърбър Леден
#3018 Зъзмайн Леден
#3019 Тайнитан Обикновен
#3020 Рапанвирш Обикновен Воден
#3021 Саламитъс Обикновен Воден
#3022 Нортърнсияние Леден Светъл
#3023 Форестъл Тревен Летящ
#3024 Харпифант Таласъм Летящ
#3025 Вилпир Таласъм Летящ
#3026 Язгори Огнен
#3027 Баджитан Огнен
#3028 Неготам Воден
#3029 Бурнаса Воден
#3030 Скуикест Воден
#3031 Ехикоп Земен
#3032 Цедкоопаш Земен
#3033 Проекуил Земен
#3034 Патчи Буба Електрически
#3035 Патчирисити Буба Електрически
#3036 Марсотъби П.М.А.П.Т.
#3037 Уизо Аура Машина
#3038 Уинзо Аура Машина
#3039 Уинзолорд Аура Машина
#3040 Бизърк Леден
#3041 Фрийзърк Леден
#3042 Обелисктанк Екстрасенс Тъмен
#3043 Кобеб Екстрасенс Златен
#3044 Лепригън Екстрасенс Златен
#3045 Ацемабаб Призрачен
#3046 Доуърм Земен
#3047 Бубърб Земен
#3048 Ейт Воден
#3049 Ют Воден
#3050 Дроилър Летящ Каменен
#3051 Догулър Летящ Каменен
#3052 Кесълуол Каменен
#3053 Грейтъруол Каменен
#3054 Джиу Стъклен Буба
#3055 Гласотилище Стъклен Буба
#3056 Зонама Шоколадов Нежен
#3057 Амазонприкон Шоколадов Нежен
#3058 Пирипиниру Тревен
#3059 Папиру Тревен
#3060 Токост Призрачен
#3061 Жетоун Призрачен
#3062 Краптор Тъмен
#3063 Крайнасор Тъмен
#3064 Дабълхит Отровен
#3065 Трипълхит Отровен Метален
#3066 Спрайтон Светъл
#3067 Спрайтпит Светъл Нежен
#3068 Каваръма Тъмен
#3069 Кръвърма Тъмен
#3070 Бензиниън Отровен
#3071 Нефтиъс Отровен
#3072 Чатъркап Нежен Тревен
#3073 Чосом Нежен Тревен
#3074 Айдъл Каменен Екстрасенс
#3075 Тръкарбъл Стъклен
#3076 Уейтуси Екстрасенс Пеещ
#3077 Смолър Екстрасенс Пеещ
#3078 Каляво Разноцветен Буба
#3079 Жилт Разноцветен Буба
#3080 Смашкът Метален
#3081 Хаескейп Метален
#3082 Слъкръст Лигав
#3083 Контрабас Пеещ Метален
#3084 Ролидоджър Петно
#3085 Дьолфкнип Петно
#3086 Барсус Сополив
#3087 Лосмус Нежен
#3088 Вувуварк Пеещ Метален
#3089 Вувузелармор Пеещ Метален
#3090 Беснокрош Боен
#3091 Надвий Боен
#3092 Тоталфенс Метален
#3093 Шоуорд Метален
#3094 Гванкс Дракон
#3095 Догринкс Дракон Метален
#3096 Фалконак Летящ
#3097 Поликум Шоколадов
#3098 Мукилоп Шоколадов
#3099 Ейъртут Двойнодишащ Летящ
#3100 Скайджау Двойнодишащ Летящ
#3101 Скапдог Лигав
#3102 Филдмагнет Електрически Призрачен
#3103 Опортюнити Машина Огнен
#3104 Унаса Машина Огнен
#3105 Тикимастър Златен
#3106 Фътъхъ Двойнодишащ
#3107 Уътъфъ Двойнодишащ
#3108 Омъгъ Двойнодишащ
#3109 Глоуър Светъл
#3110 Библаст Лазерен Воден
#3111 Сийърч Лазерен Воден
#3112 Абъртъл Периферен
#3113 Олдкокомо Таласъм Отровен
#3114 Саркофинд Таласъм Отровен
#3115 Готардиън Боен
#3116 Гаунтутор Боен
#3117 Дъкли Воден
#3118 Херънли Воден
#3119 Пилагън Дракон
#3120 Спайниуан Дракон
#3121 Латряс Електрически
#3122 Жираго Електрически
#3123 Сенсейофрийкс Пипер Екстрасенс
#3124 Токенщ Златен
#3125 Сайбърчип Кибер Електрически
#3126 Дипташ Земен
#3127 Дипдъг Земен
#3128 Ракунрат Метален
#3129 Копърнак Тревен
#3130 Вънчи Чуканест
#3131 Дейнокан Чуканест
#3132 Всинчи Кибер
#3133 Укабуро Кибер
#3134 Сураунд Машина
#3135 Ехсенгъл Машина
#3136 Топинко Трактор Нежен
#3137 Тугава Трактор Тъмен
#3138 Гфруст Лазерен
#3139 Ратаминал Лазерен Тъмен
#3140 Тпу Пипер
#3141 Сцинг Пипер
#3142 Хрип Пръскащ Земен
#3143 Мегашру Пръскащ Земен
#3144 Плазмоцвет Разноцветен
#3145 Фурнас Сополив Летящ
#3146 Ейли П.М.А.П.Т.
#3147 Дестройър Трактор Каменен
#3148 Смашър Трактор Каменен
#3149 Сукауака Воден Златен
#3150 Джинуака Воден Призрачен
#3151 Айкуърл Очен
#3152 Кастис Аура
#3153 Блуайн Пръскащ
#3154 Блустодонт Пръскащ
#3155 Чесърк Тъмен Периферен
#3156 Дръжди Чуканест
#3157 Циляр Чуканест
#3158 Хенгма Огнен Дракон
#3159 Вълчейно Огнен Дракон
#3160 Щбрам Трактор
#3161 Битълан Буба Тревен
#3162 Мантисолка Буба Тревен
#3163 Намнам Очен
#3164 Хопър Обикновен
#3165 Дивобол Обикновен
#3166 Блумпър Тревен Отровен
#3167 Брахут Периферен
#3168 Паулък Екстрасенс Земен
#3169 Вулканорок Огнен
#3170 Магомал Огнен
#3171 Леофайт Боен
#3172 Асланайт Боен Екстрасенс
#3173 Файтфърст Буба
#3174 Файтбек Буба Боен
#3175 Сакартвело Машина Воден
#3176 Ковчегнис Тъмен
#3177 Ботомлестум Тъмен
#3178 Бубосукус Буба Дракон
#3179 Мортакома Призрачен Тъмен
#3180 Мортафабула Призрачен Тъмен
#3181 Гавинибъл Обикновен
#3182 Хиа Екстрасенс Таласъм
#3183 Хис Екстрасенс Таласъм
#3184 Хим Екстрасенс Тъмен
#3185 Пилър Буба Тревен
#3186 Пупамелън Буба Тревен
#3187 Мелънфлай Буба Тревен
#3188 Камтънг Обикновен
#3189 Суигмисуорм Тъмен
#3190 Бримклиф Огнен Дракон
#3191 Туистър Двойнодишащ
#3192 Ситуац Летящ Дракон
#3193 Съркъмф Летящ Дракон
#3194 Драпартини Летящ Дракон
#3195 Джидръм Воден Земен
#3196 Суалоуърно Огнен Летящ
#3197 Огночовка Огнен Летящ
#3198 Слийпиливец Обикновен
#3199 Прерияг Обикновен
#3200 Снап Тревен
#3201 Суинфт Боен Летящ
#3202 Хорсейнъс Метален
#3203 Скрапорс Метален
#3204 Уинсъл Тревен
#3205 Уилсънбоди Тревен
#3206 Такрах Отровен Тъмен
#3207 Скверн Отровен Тъмен
#3208 Слотарм* Машина
#3208 Слотарм* Машина Воден
#3208 Слотарм* Машина Обикновен
#3208 Слотарм* Машина Огнен
#3208 Слотарм* Машина Екстрасенс
#3208 Слотарм* Машина Леден
#3208 Слотарм* Машина Призрачен
#3208 Слотарм* Машина Земен
#3208 Слотарм* Машина Тревен
#3208 Слотарм* Машина Отровен
#3208 Слотарм* Машина Тъмен
#3208 Слотарм* Машина Каменен
#3208 Слотарм* Машина Метален
#3208 Слотарм* Машина Буба
#3208 Слотарм* Машина Нежен
#3208 Слотарм* Машина Пеещ
#3208 Слотарм* Машина Боен
#3208 Слотарм* Машина Дракон
#3208 Слотарм* Машина Летящ
#3208 Слотарм* Машина Светъл
#3208 Слотарм* Машина Двойнодишащ
#3208 Слотарм* Машина Електрически
#3208 Слотарм* Машина Златен
#3208 Слотарм* Машина Разноцветен
#3208 Слотарм* Машина Древен
#3208 Слотарм* Машина Кибер
#3208 Слотарм* Машина Таласъм
#3208 Слотарм* Машина Лазерен
#3208 Слотарм* Машина Пипер
#3208 Слотарм* Машина Сополив
#3208 Слотарм* Машина Петно
#3208 Слотарм* Машина П.М.А.П.Т.
#3208 Слотарм* Машина Лигав
#3208 Слотарм* Машина Пръскащ
#3208 Слотарм* Машина Трактор
#3208 Слотарм* Машина Стъклен
#3208 Слотарм* Машина Очен
#3208 Слотарм* Машина Шоколадов
#3208 Слотарм* Машина Чуканест
#3208 Слотарм* Машина Периферен
#3208 Слотарм* Машина Аура
#3209 Шабала Пръскащ Лигав
#3210 Фабала Огнен Лигав
#3211 Хабала Шоколадов Лигав
#3212 Руикс Боен Каменен
#3213 Руирон Боен Каменен
#3214 Руицератопс Боен Каменен
#3215 Голт Електрически
#3216 Фръсъс Тревен
#3217 Дийпъст Тревен Метален
#3218 Татата Нежен
#3219 Хмаа Нежен
#3220 Еже Тревен Буба
#3221 Буз Буба Отровен
#3222 Чиърс Електрически Дракон
#3223 Чиърси Огнен Дракон
#3224 Хауъл Метален Дракон
#3225 Мегарор Воден Дракон
#3226 Харге Тревен
#3227 Мемеме Тревен
#3228 Мъзъл Електрически
#3229 Гръмзал Електрически
#3230 Робинтис Летящ
#3231 Гетин Каменен
#3232 Копъфист Метален Боен
#3233 Смилкос Призрачен
#3234 Смилгост Призрачен Метален
#3235 Гангриаз Огнен Воден
#3236 Асмус Периферен
#3237 Нежовитус Периферен
#3238 Груилз Земен
#3239 Уеее Пипер
#3240 Буеее Пипер
#3241 Амибуе Пипер
#3242 Аномали Таласъм Воден
#3243 Мминтихъмп Обикновен
#3244 Мегаоушън Воден
#3245 Силтигас Воден
#3246 Теракул Воден Дракон
#3247 Нуни Каменен
#3248 Нуфру Каменен
#3249 Хуанкуеста Обикновен
#3250 Харти Нежен
#3251 Харткръш Нежен
#3252 Мейлайън Огнен Аура
#3253 Лайънес Огнен Екстрасенс
#3254 Скуил Призрачен
#3255 Елкипс Електрически Тъмен
#3256 Гограсп Тревен Призрачен
#3257 Клейхорн Земен Каменен
#3258 Фосиларм Земен Каменен
#3259 Мерсемел Машина Боен
#3260 Опезап Машина Електрически
#3261 Мицустък Машина Стъклен
#3262 Феридило Земен Каменен
#3263 Бътърсорс Земен Каменен
#3264 Лусайгар Аура
#3265 Сърногрей Воден Светъл
#3266 Бузалмар Воден Отровен
#3267 Хундарк П.М.А.П.Т. Тъмен
#3268 Нудълсбранч Воден Лигав
#3269 Дкобф Воден
#3270 Кроунд Воден
#3271 Фрешуотър Воден Очен
#3272 Солтуотър Воден Отровен
#3273 Пъмпкинхед Метален
#3274 Пъми Метален Тъмен
#3275 Пъмино Метален Тъмен
#3276 Копус Призрачен
#3277 Ърп Призрачен
#3278 Бабириг Обикновен Екстрасенс
#3279 Булбабируса Обикновен Екстрасенс
#3280 Щанопник Пипер Метален
#3281 Щапорник Пипер Тревен
#3282 Дънджинъл Тъмен Метален
#3283 Стийлкет Тъмен Метален
#3284 Скуиктори Воден
#3285 Амфиклинт Воден
#3286 Маренди Буба Тъмен
#3287 Насемна Буба Тъмен
#3288 Сарубобо Екстрасенс
#3289 Кокеши Екстрасенс
#3290 Месмедала Екстрасенс Каменен
#3291 Стрип Обикновен
#3292 Стриптус Обикновен
#3293 Спотленд Обикновен
#3294 Артрок Каменен Боен
#3295 Роюего Огнен Метален
#3296 Доди Воден
#3297 Анкъролфин Воден Метален
#3298 Греник Боен
#3299 Ончомп Каменен
#3300 Тист Каменен Лазерен
#3301 Мунрат Тъмен
#3302 Гимнлуна Тъмен
#3303 Минипоничка Шоколадов
#3304 Никсимф Воден Таласъм
#3305 Бъндепт Воден Таласъм
#3306 Сноуайтфедър Леден Летящ
#3307 Снежнобелопернат Леден Летящ
#3308 Стръмбъл Буба Земен
#3309 Хайбърак Буба Таласъм
#3310 Адигър Земен
#3311 Дигиърър Земен
#3312 Скуивър Екстрасенс
#3313 Скуорм Екстрасенс
#3314 Скуидидъм Екстрасенс Дракон
#3315 Кайрън Воден Летящ
#3316 Редгъл Воден Летящ
#3317 Гравиа Отровен
#3318 Ембриацептив Отровен
#3319 Рачмонек Обикновен Тъмен
#3320 Лидива Тревен
#3321 Лавенди Тревен Екстрасенс
#3322 Змиеок Отровен
#3323 Снейкай Отровен
#3324 Стриред Отровен Дракон
#3325 Фриосъбирач Леден
#3326 Фреу Леден
#3327 Фругуар Леден
#3328 Русърд Воден
#3329 Маралка Воден
#3330 Салосираптор Светъл Земен
#3331 Ручатор Светъл Електрически
#3332 Джорторе Каменен
#3333 Джирогър Каменен
#3334 Гратулия Тревен
#3335 Грамба Тревен
#3336 Тофини Земен
#3337 Карини Земен
#3338 Ликси Земен
#3339 Лютикс Земен
#3340 Грамбини Тревен Земен
#3341 Лютини Земен Отровен
#3342 Гратикс Тревен Отровен
#3343 Веджимин Тревен Екстрасенс
#3344 Мрако Призрачен Очен
#3345 Кингсли Призрачен Златен
#3346 Лопатоклюн Разноцветен Летящ
#3347 Чваа Разноцветен Летящ
#3348 Аколизе Екстрасенс Светъл
#3349 Томб Огнен
#3350 Томберман Огнен Боен
#3351 Ефоресе Тревен Тъмен
#3352 Въмп Огнен Таласъм
#3353 Вемпайро Огнен Таласъм
#3354 Кутуайт Воден Летящ
#3355 Корморанд Воден Летящ
#3356 Зехова Очен Летящ
#3357 Йевс Очен Златен
#3358 Дромиа Воден
#3359 Марви Воден Тъмен
#3360 Користес Воден Тъмен
#3361 Смугън Каменен Дракон
#3362 Смудър Каменен Буба
#3363 Дефедърг Боен
#3364 Слетърг Боен
#3365 Кигабо Дракон
#3366 Трибаго Дракон
#3367 Гарагант Дракон
#3368 Миниоук Леден Воден
#3369 Супириър Леден Воден
#3370 Марсен Воден Каменен
#3371 Дюнихъмпс Воден Земен
#3372 Оазисхъмп Воден Земен
#3373 Ранда Боен
#3374 Химфу Боен
#3375 Григз Воден Земен
#3376 Дийпър Воден Земен
#3377 Уирийф четвърти Метален
#3378 Сънистар Тревен Воден
#3379 Сийуийдс Тревен Воден
#3380 Акет Тревен
#3381 Букейшън Тревен
#3382 Турботан Воден
#3383 Калкатур Воден
#3384 Пенца Обикновен Воден
#3385 Чета Обикновен
#3386 Левиакен Воден
#3387 Кракетан Воден
#3388 Бепучин Боен
#3389 Уипучин Боен
#3390 Ънмортал Призрачен
#3391 Имортал Призрачен
#3392 Шебекопулт Машина Летящ
#3393 Шебекоптер Машина Летящ
#3394 Зид Електрически
#3395 Вире Електрически
#3396 Фокстър Воден
#3397 Вулпстър Воден
#3398 Ктиниви Тревен Огнен
#3399 Токс Отровен
#3400 Халф Призрачен
#3401 Вайъзин Пеещ
#3402 Биолин Пеещ
#3403 Ъперкътънки Боен
#3404 Уотънки Воден
#3405 Танджелънки Тревен
#3406 Магмънки Огнен
#3407 Волтънки Електрически
#3408 Повежда Воден
#3409 Повежейм Огнен
#3410 Повежинд Двойнодишащ
#3411 Повежкал Земен
#3412 Повежтар Обикновен
#3413 Повежнави Обикновен
#3414 Пънт Боен Земен
#3415 Мистилдър Боен Земен
#3416 Лорм Огнен
#3417 Лобсдъм Огнен
#3418 Дункелен Тъмен Каменен
#3419 Алнът Тъмен Каменен
#3420 Алмонд Тъмен Каменен
#3421 Спратониш Воден
#3422 Грандмарлин Воден Метален
#3423 Гласмейд Воден Стъклен
#3424 Шипиг Огнен Дракон
#3425 Гигасуайн Огнен Призрачен
#3426 Наут Воден
#3427 Илус Воден
#3428 Дричик Дракон Светъл
#3429 Дрожд Дракон Светъл
#3430 Елдо Златен
#3431 Дралдо Златен
#3432 Елдорадинифтейн Златен
#3433 Моменасълзина Тревен
#3434 Тутанг Тревен
#3435 Бласфеми Кибер Призрачен
#3436 Фортексис Обикновен Аура
#3437 Сайклън Воден Призрачен
#3438 Лайкъниркс Тъмен
#3439 Улфкън Тъмен Дракон
#3440 Джейви Доунс Воден Отровен
#3441 Некрак Лъз Воден Таласъм
#3442 Мопспот Светъл Земен
#3443 Нестър Чуканест Летящ
#3444 Джейлуейл Воден Каменен
#3445 Алкатразтейл Воден Каменен
#3446 Бубаба Воден Летящ
#3447 Туриликант Воден Летящ
#3448 Хидрозоа Воден Светъл
#3449 Хлоролидит Воден Светъл
#3450 Шокору Електрически
#3451 Уойли Електрически
#3452 Бетонг Електрически
#3453 Марраа Летящ
#3454 Тлинче Буба
#3455 Лахнид Буба
#3456 Пиалино Пеещ Метален
#3457 Органиано Пеещ Метален
#3458 Сирус Воден Тъмен
#3459 Дункелсирус Воден Тъмен
#3460 Гласфосил Стъклен Златен
#3461 Пинчиноус Стъклен Призрачен
#3462 Брайди Призрачен
#3463 Гръри Лигав Метален
#3464 Митигрър Лигав Метален
#3465 Силкстик Екстрасенс
#3466 Колпроветка Пръскащ Стъклен
#3467 Епролба Пръскащ Стъклен
#3468 Цикаба Тъмен Летящ
#3469 Стрикс Тъмен Летящ
#3470 Грурас Обикновен
#3471 Сенепапа Летящ
#3472 Руниг Екстрасенс Призрачен
#3473 Лекун Земен Буба
#3474 Ле Муур Боен Огнен
#3475 Какугорил Таласъм Тъмен
#3476 Сарус Летящ
#3477 Уотъл Летящ
#3478 Пигс Летящ Аура
#3479 Грауб Обикновен
#3480 Ферегод Обикновен
#3481 Дурхтаубе Призрачен Летящ
#3482 Минки Боен
#3483 Дрилик Боен Летящ
#3484 Мънчи Боен Летящ
#3485 Ротото Обикновен
#3486 Людекс Тревен
#3487 Блекмейл Кибер
#3488 Аутърбин Кибер
#3489 Гилотисир Буба Метален
#3490 Пийшок Електрически
#3491 Пийток Електрически
#3492 Драглия Дракон Тревен
#3493 Гриядид Дракон Тревен
#3494 Грайт Таласъм Метален
#3495 Даркнеснес Петно Призрачен
#3496 Юдак Каменен Дракон
#3497 Оорекс Огнен Дракон
#3498 Кредор Земен Дракон
#3499 Пъдли Воден
#3500 Шаркринг Воден
#3501 Бърнуърд Обикновен
#3502 Юрасикпаток Дракон Призрачен
#3503 Сиганет Тъмен Петно
#3504 Якринкс Очен Метален
#3505 Яжчикц Очен Метален
#3506 Ръсръс Пипер
#3507 Кейкорн Боен Шоколадов
#3508 Ламагламагуанако Боен Шоколадов
#3509 Хлебаринга Воден Отровен
#3510 Лайкън Отровен
#3511 Маркосна Отровен Лигав
#3512 Фреволюшън Електрически
#3513 Бонаполеон Електрически
#3514 Ибма Земен
#3515 Амбибма Земен
#3516 Крънгли Воден
#3517 Криндъл Воден Златен
#3518 Руфруф Екстрасенс Огнен
#3519 Сут Машина
#3520 Сутейвър Машина
#3521 Цхинвали Каменен Земен
#3522 Прищина Каменен Земен
#3523 Сухум Каменен Земен
#3524 Юниклаун Таласъм Боен
#3525 Сайкърс Таласъм Боен
#3526 Скилом Леден Боен
#3527 Пампоровец Леден Боен
#3528 Симоригън Леден Боен
#3529 Муз 1 Призрачен
#3530 Муз 2 Призрачен
#3531 Муз 3 Призрачен
#3532 Бугри Сополив
#3533 Сополоктит Сополив Метален
#3534 Катаметари Машина Дракон
#3535 Комбайномп Машина Дракон
#3536 Евтаназиаз Чуканест
#3537 Елефантиазаз Чуканест
#3538 Посумвенч Тревен
#3539 Цектиген Буба Метален
#3540 Компантера Тъмен
#3541 Смъртера Тъмен
#3542 Гробантера Тъмен Дракон
#3543 Дърлич Древен Боен
#3544 Елъблич Древен Воден
#3545 Нъргилич Древен Призрачен
#3546 Балкан Древен Екстрасенс
#3547 Далматубис Аура Разноцветен
#3548 Пилут Тревен Нежен
#3549 Щъв Екстрасенс Метален
#3550 Кампомартиа Лазерен Таласъм