FANDOM


Калос е десетата едиция страннотийки. Предхожда я Юнова, а след нея е Наранхо.

Номер Име Тип
#4001 Сакоеи Тревен
#4002 Бирнепо Тревен
#4003 Хиперпотряс Тревен Воден
#4004 Хоридос Огнен
#4005 Хоридарк Огнен
#4006 Молиат Огнен Тревен
#4007 Селачи Воден
#4008 Шарфанг Воден
#4009 Мегаколос Воден Огнен
#4010 Рунтавена Кървав
#4011 Рунтавеличество Кървав
#4012 Авлогъс Златен Летящ
#4013 Евлигиъс Златен Летящ
#4014 Енджлига Златен Летящ
#4015 Холикау Буба
#4016 Щипцър Буба
#4017 Уотършип Обикновен
#4018 Васершаф Обикновен
#4019 Краузе Обикновен
#4020 Кройзе Обикновен
#4021 Земърт Земен
#4022 Клюрец Пеещ Буба
#4023 Щурдуз Пеещ Буба
#4024 Петид Дракон
#4025 Зибрайс Дракон Тъмен
#4026 Орехол Летящ Златен
#4027 Алелухал Летящ Пеещ
#4028 Совангелие Летящ Тъмен
#4029 Серафиниана Воден Очен
#4030 Серафарге Воден Буба
#4031 Серафандър Воден Стъклен
#4032 Бъзунчак Отровен Буба
#4033 Мъдиблери Кървав
#4034 Сангремама Кървав
#4035 Хрисус Призрачен
#4036 Чайлай Обикновен
#4037 Меилуст Електрически
#4038 Меилония Електрически
#4039 Вълкокалпрах Тъмен П.М.А.П.Т.
#4040 Морпанда Леден П.М.А.П.Т.
#4041 Мамалун Разноцветен П.М.А.П.Т.
#4042 Транзивел Кървав
#4043 Транзел Кървав
#4044 Грейбрик Машина Тревен
#4045 Флорист Тревен Трактор
#4046 Флоридон Тревен Трактор
#4047 Бейкари Огнен
#4048 Фурнари Огнен
#4049 Ножърп Буба Метален
#4050 Ръждвар Буба Метален
#4051 Обрагрета Нежен Светъл
#4052 Манденсън Пръскащ Воден
#4053 Мандаръс Пръскащ Воден
#4054 Гангман Пеещ
#4055 Мегангман Пеещ
#4056 Кръвпламък Огнен Кървав
#4057 Пламъсирек Огнен Кървав
#4058 Сай Екстрасенс
#4059 Фай Екстрасенс
#4060 Ърдан Таласъм
#4061 Ковумрак Таласъм
#4062 Царидрозд Тревен Кървав
#4063 Гуусбей Тревен Кървав
#4064 Зимбаб Огнен Обикновен
#4065 Нукабабве Огнен Обикновен
#4066 Перлис Боен
#4067 Лърчицай Боен
#4068 Екзоуинг Кървав
#4069 Екзоскеле Кървав
#4070 Чилито Пипер
#4071 Сковилън Пипер
#4072 Сплъндър Дракон Лигав
#4073 Слъглуум Дракон Лигав
#4074 Писаж Воден
#4075 Амфорида Шоколадов Буба
#4076 Брендсън Шоколадов Буба
#4077 Крахунд Кибер Боен
#4078 Крамада Кибер Боен
#4079 Вигхт Призрачен
#4080 Уайгхт Призрачен
#4081 Теслацин Електрически
#4082 Леоминус Електрически
#4083 Бутерка Тъмен
#4084 Бутертест Тъмен
#4085 Хайпербутер Тъмен
#4086 Грозла Кървав Петно
#4087 Лебола Кървав Петно
#4088 Брамбиаст Светъл Отровен
#4089 Дешинг Светъл Отровен
#4090 Банновак Воден
#4091 Баннууб Воден
#4092 Баннежи Воден
#4093 Круцедор Лазерен Метален
#4094 Зенус Лазерен Метален
#4095 Джеметик Нежен Каменен
#4096 Джемтена Нежен Каменен
#4097 Джемънифестейшън Нежен Каменен
#4098 Лористат Нежен Екстрасенс
#4099 Кръшотор Земен
#4100 Левкозавър Кървав
#4101 Сървазавър Пост-апокалиптичен
#4102 Ноа Светъл
#4103 Ноарк Светъл
#4104 Мьобоас Периферен Отровен
#4105 Клайнбра Периферен Отровен
#4106 Чакралъх Аура Машина
#4107 Чакрадон Аура Машина
#4108 Мюнхард Пръскащ Лазерен
#4109 Гущерон Пръскащ Лазерен
#4110 Хаинче Тъмен Електрически
#4111 Кучевахиена Тъмен Електрически
#4112 Марсин П.М.А.П.Т.
#4113 Маршин П.М.А.П.Т.
#4114 Мизериус Чуканест Призрачен
#4115 Фемайнацио Чуканест Призрачен
#4116 Десперус Чуканест Призрачен
#4117 Нилпони Дракон
#4118 Нилщелензатц Дракон
#4119 Щрохабери Леден Тревен
#4120 Строхълбери Леден Тревен
#4121 Пюнщера Древен Обикновен
#4122 Пещеротон Древен Обикновен
#4123 Семкретен Тревен
#4124 Негролио Тревен Тъмен
#4125 Слънчопър Тревен Тъмен
#4126 Лунисианс Кървав
#4127 Котингер Отровен Кървав
#4128 Арчегиър Буба Таласъм
#4129 Брийдолабаутит Обикновен
#4130 Неандергор Боен Леден
#4131 Милкалф Шоколадов
#4132 Лубанго Кървав
#4133 Шамдън П.М.А.П.Т. Чуканест
#4134 Пемрун Електрически Светъл
#4135 Долещи Метален Двойнодишащ
#4136 Глистура Лигав Стъклен
#4137 Хротишка Нежен
#4138 Фестивголем Леден
#4139 Вогач Отровен
#4140 Сополонко Сополив
#4141 Листайра Тревен
#4142 Векториноус Стъклен
#4143 Скуламък Призрачен Каменен
#4144 Летяхоланд Призрачен Каменен
#4145 Тиранохонт Призрачен Каменен
#4146 Канстина Нежен Аура
#4147 Некромаск Тъмен
#4148 Ѝлтайл Метален Летящ
#4149 Ьрниал Кървав
#4150 Эигрейд Отровен
#4151 Варбарбарвиан 14 Земен