FANDOM


Темпъл оф дуум въвежда само 152 нови страннотийки. Предхожда я Джото, а я следхожда Хоен

Номер Име Тип
#701 Дидеокали Обикновен
#702 Хравели Обикновен
#703 Старуотър Воден
#704 Певд Земен Боен
#705 Двепопевд Земен Боен
#706 Мъскъл Стъклен Боен
#707 Хидро Воден
#708 Уафи Обикновен
#709 Шатик Летящ
#710 Шейкъу Летящ
#711 Шейгер Летящ
#712 Унтъло Обикновен
#713 Чирчо Воден Електрически
#714 Лапвъдич Воден Електрически
#715 Лис Екстрасенс Воден
#716 Динязаври Тревен
#717 Нълемрътоу Тревен
#718 Пърлеж Буба
#719 Мърлеж Буба Летящ
#720 Жифри Обикновен
#721 Гирафарик Обикновен
#722 Ацисилащятел Отровен Летящ
#723 Ръуалф Тревен
#724 Амлап Тревен
#725 Луб Обикновен
#726 Уак Обикновен
#727 Кастли Призрачен
#728 Контър Призрачен
#729 Кенгар Призрачен
#730 Куили Тревен Летящ
#731 Некич Обикновен
#732 Суем Боен
#733 Цилу Екстрасенс
#734 Сзсзсз Воден
#735 Гршчгршч Воден
#736 Чермах Каменен
#737 Хамреч Каменен
#738 Ундимон Воден
#739 Бодл Воден Отровен
#740 Бодплюв Воден Отровен
#741 Ентогладалахара Воден Отровен
#742 Шумиши Екстрасенс
#743 Чорличайм Екстрасенс
#744 Грунджмодей Леден Воден
#745 Ох-хо Воден
#746 Ох уох Воден
#747 Почам Боен
#748 Бъди Боен
#749 Суъл Каменен
#750 Ериф Огнен
#751 Ретау Воден
#752 Губ Буба
#753 Цохг Призрачен
#754 Ламрон Обикновен
#755 Носиоп Отровен
#756 Гнитхгиф Боен
#757 Кихисп Екстрасенс
#758 Еси Леден
#759 Дуеги Периферен
#760 Крейзи Периферен
#761 Сагми Тревен
#762 Сагмо Тревен
#763 Сагма Тревен
#764 Сагме Тревен
#765 Чупи Обикновен
#766 Синдастрож Обикновен
#767 Слинкълн Таласъм
#768 Гидрой Обикновен
#769 Момохочо Екстрасенс
#770 Калмародъждовник Воден
#771 Тайлс Разноцветен
#772 Бабълс Воден
#773 Малки Обикновен
#774 Носоала Сополив
#775 Елосърн Огнен
#776 Фералитойс Воден
#777 Бласгатор Воден
#778 Румесвасихаб Дракон
#779 Магмач Огнен
#780 Лавач Огнен
#781 Микес Обикновен
#782 Брони Земен
#783 Броно Земен
#784 Гойл-Охю Лигав
#785 Спайдърчерв Буба
#786 Спайдързавър Буба
#787 Чингито Чуканест
#788 Схучум Чуканест
#789 Минитигр Обикновен
#790 Смазочен Буба
#791 Ендобибидес Обикновен
#792 Ендосикотикотрес Обикновен
#793 Клюнородон Летящ
#794 Джоузи Летящ
#795 Тралмар Лигав
#796 Бренхо Пипер
#797 Бренхидрен Пипер
#798 Бренщохи Пипер
#799 Ношмрък Отровен
#800 Стинки Отровен
#801 Илагяиким Обикновен
#802 Ирози Обикновен
#803 Лирем Воден
#804 Лиремуза Воден
#805 Шейб Обикновен
#806 Шейбон Обикновен
#807 Шейзаври Обикновен
#808 Точи Леден
#809 Точо Леден
#810 Импеъгато Обикновен
#811 Каниман Обикновен
#812 Бигай Очен
#813 Бризо Обикновен
#814 Смейдер Воден
#815 Смейхер Воден
#816 Смейхор Воден
#817 Суититри Тревен
#818 Фетски Тревен
#819 Чанра Огнен
#820 Сокшар Отровен
#821 Снейки Отровен
#822 Шмех Електрически
#823 Уорм Златен
#824 Пиктрож Каменен Земен
#825 Черийн Призрачен
#826 Смлехи Тревен
#827 Ешаса Петно
#828 Абсолюдък Воден
#829 Псанък Воден
#830 Хонък Воден
#831 Мруху Петно
#832 Химомогибин Буба
#833 Тросорос Каменен
#834 Дивкерн Обикновен
#835 Дивкерали Обикновен
#836 Дивамали Обикновен
#837 Шокри Отровен Летящ
#838 Хлорофил Отровен
#839 Рофилхло Отровен
#840 Соби Воден
#841 Собол Воден
#842 Сикимо Воден
#843 Смелифел Каменен
#844 Смеймел Каменен
#845 Хорсавод Воден
#846 Ечнококсром Воден
#847 Цлаш Каменен
#848 Цлакчик Каменен
#849 Гъзи Буба
#850 Какавидкерн Буба
#851 Бътърфля Буба Летящ
#852 Легендарн Екстрасенс Воден