FANDOM


Хоен е четвъртата едиция, предхождана от Темпъл оф дуум и последвана от Гедъринг.

Номер Име Тип
#853 Уъуи Обикновен
#854 Мрохимо Обикновен
#855 Изчор Таласъм
#856 27 септември Буба Летящ
#857 4 април Буба Летящ
#858 Корист Воден
#859 Куъдъл Воден
#860 Уортойс Воден
#861 Снаксокс Обикновен
#862 Уизълхафт Воден
#863 Зелешъг Обикновен
#864 Игуанразиблят Обикновен Тревен
#865 Зелеугър Обикновен
#866 Макруцие Огнен
#867 Въдкуарик Воден Светъл
#868 Киакаджо Пеещ Летящ
#869 Бинкажу Обикновен
#870 Фиракажу Обикновен
#871 Крайкажу Обикновен
#872 Геконич Обикновен
#873 Геконар Обикновен
#874 Гекозавър Обикновен
#875 Глорачигър Обикновен
#876 Класикрунди Обикновен
#877 Глари Леден
#878 Тропаглари Леден
#879 Читър Тревен
#880 Раугичу Леден
#881 Суеугоброди Леден
#882 Уорънторикс Обикновен
#883 Чилмандер Огнен
#884 Лесмихройт Лазерен
#885 Блюминтопф Тревен
#886 Топфмитблюме Тревен
#887 Пилипили Огнен
#888 Попалюра Обикновен
#889 Попалю Обикновен
#890 Борен Земен
#891 Борунд Земен
#892 Борунд 2 Земен
#893 Фамифамифа Леден
#894 Пирикаля Земен Стъклен
#895 Папулина Леден
#896 Пепелято Обикновен
#897 Пепелято 2 Обикновен
#898 Нелисгълъдгълъд Каменен Боен
#899 Содбаз Електрически
#900 Уакси Воден
#901 Уаксирад Воден
#902 Каделен Обикновен
#903 Чалочоу Летящ
#904 Скрот Обикновен
#905 Скрут Обикновен
#906 Скрет Обикновен
#907 Удикрал Отровен Земен
#908 Удикралица Отровен Земен
#909 Утан Екстрасенс
#910 Азта Дракон Каменен
#911 Икпи Тревен
#912 Инидиавш Летящ
#913 Ниугнип Леден
#914 Жкн Огнен
#915 Жкан Огнен
#916 Жкен Огнен
#917 Имодихи Отровен Пръскащ
#918 Иамобид Отровен Пръскащ
#919 Инснимк Екстрасенс
#920 Фалимп Обикновен
#921 Снарислоу Отровен
#922 Смоком Земен
#923 Кеволо Воден
#924 Смент Дракон
#925 Темес Дракон
#926 Чиопах Огнен Отровен
#927 Смох Сополив
#928 Танректанреки Земен
#929 Рахт Тревен
#930 Гид Отровен
#931 Вор Отровен
#932 Гостлу Призрачен
#933 Глигартолцу Огнен Летящ
#934 Диствайдини Летящ
#935 Леру Летящ
#936 Смитидактил Летящ
#937 Каранди Тъмен
#938 Смо Воден Земен
#939 Ънкидоун Воден
#940 Ънкироун Воден
#941 Чердах Боен
#942 Хрумпариз Боен
#943 Тиртар Древен Електрически
#944 Гъттар Древен Електрически
#945 Мъктар Древен Електрически
#946 Грапицу Обикновен
#947 Мантей Електрически Воден
#948 Дестрой Електрически
#949 Стройе Електрически
#950 Годзенце Тревен
#951 Черска Боен
#952 Шент Обикновен
#953 Шъм Обикновен
#954 Фифингер Огнен
#955 Финсинг Огнен
#956 Фигинер Огнен
#957 Кландер Воден
#958 Климт Воден
#959 Клофер Воден Тъмен
#960 Чликър Тъмен
#961 Ръбий Воден
#962 Сиймър Воден
#963 Клонтри Тревен Земен
#964 Земерокито Тревен Земен
#965 Тико Тревен Земен
#966 Синистоун Воден
#967 Кливистоун Воден
#968 Милстоун Воден Тъмен
#969 Честипаки Воден
#970 Чирополи Летящ
#971 Кикако Земен
#972 Клонопари Земен
#973 Сиктри Земен
#974 Питигака Земен
#975 Водоралс Воден Тревен
#976 Оцилот Воден
#977 Кирши Воден Земен
#978 Конюнктив Отровен
#979 Спан Боен Лазерен
#980 Сенпич Боен Лазерен
#981 Татиджифджифчи Летящ
#982 Ичфиждфиждитат Летящ
#983 Кволч Воден
#984 Чловк Воден
#985 Инициал Воден
#986 Водолав Воден
#987 Скалорив Воден Каменен
#988 Ягоаронда Обикновен
#989 Ибасио Летящ
#990 Ибаса Летящ
#991 Парцалак Летящ
#992 Рента Тъмен
#993 Аларентан Тъмен
#994 Шалапентаник Тъмен Боен
#995 Клири Огнен
#996 Прангран Огнен Земен
#997 Оной Каменен
#998 Спасан Воден Леден
#999 Панпас Воден Леден
#1000 Моржинар Леден Воден
#1001 Вилдерер Боен Летящ
#1002 Лумпер Воден Земен
#1003 Гигикуайър Воден Земен
#1004 Каскас Обикновен
#1005 Кашатосон Обикновен
#1006 Стиоок Каменен Земен
#1007 Сумоклик Боен
#1008 Сумозоук Боен
#1009 Кликимаус Обикновен
#1010 Ликбикмаус Обикновен
#1011 Клоусрат Обикновен
#1012 Дуои Каменен
#1013 Доуи Каменен
#1014 Дриуи Каменен
#1015 Кликраб Боен Метален
#1016 Микраб Боен Метален
#1017 Уотърби Воден
#1018 Уотърн Воден
#1019 Хирбустак Боен
#1020 Тетри Воден
#1021 Йедибъди Обикновен
#1022 Нокирг Огнен Електрически
#1023 Класило Воден
#1024 Клики Воден
#1025 Чайкли Воден Летящ
#1026 Гларусли Воден Летящ
#1027 Албатросик Воден Летящ
#1028 Кларафоник Воден
#1029 Сафрик Воден
#1030 Сидатиф Воден
#1031 Билави Пипер
#1032 Бийтайър Буба Каменен
#1033 Тиботах Буба Каменен
#1034 Лахи Буба
#1035 Соток Буба
#1036 Бийъран Буба Отровен
#1037 Кидолаз Воден
#1038 Сидолаз Воден
#1039 Сикак Воден
#1040 Сидкар Воден
#1041 Циктац Воден
#1042 Пирамидник Електрически Каменен
#1043 Керамидник Електрически Каменен
#1044 Риниу Обикновен
#1045 Дапълчу Електрически
#1046 Дракониали Дракон
#1047 Годзи Дракон
#1048 Рампасия Воден Летящ
#1049 Рамбосном Воден Летящ
#1050 Фрожи Воден
#1051 Чентъки Воден
#1052 Нин Тъмен Таласъм
#1053 Лемпен Летящ
#1054 Пламъкин Огнен
#1055 Кокина Каменен
#1056 Еци Каменен
#1057 Иципи Каменен
#1058 Деогюг Каменен
#1059 Равегелър Каменен
#1060 Замегер Каменен
#1061 Лейело Каменен
#1062 Катуска Тревен
#1063 Суидинг Буба Летящ
#1064 Трерунесп Воден
#1065 Донко Каменен
#1066 Кондиц Каменен
#1067 Цинокидия Каменен
#1068 Речлах Земен
#1069 Халчер Земен
#1070 Пепешуни Воден Каменен
#1071 Кликиниу Земен
#1072 Уомбиат Земен
#1073 Имбацил Земен
#1074 Лукли Воден
#1075 Кикли Буба Летящ
#1076 Кокли Буба Летящ
#1077 Трони Дракон Летящ
#1078 Щроуни Буба Летящ
#1079 Зоук Земен
#1080 Куоз Земен
#1081 Андро Леден
#1082 Глъгу Буба
#1083 Щи Метален
#1084 Лелдър Воден
#1085 Истър Пипер
#1086 Кроуи Пипер
#1087 Диси Воден
#1088 Икис Воден
#1089 Туро Воден
#1090 Туорио Воден Каменен
#1091 Оира Воден Каменен
#1092 Щипи Каменен
#1093 Аврен Отровен Нежен
#1094 Аврето Отровен
#1095 Жекисо Призрачен Тревен
#1096 Ольомп Сополив
#1097 Исомбиши Воден
#1098 Клофиен Воден
#1099 Кликмуцертирос Воден
#1100 Смиторио Пипер
#1101 Ростимас Пипер
#1102 Шльоки Обикновен
#1103 Глиок Обикновен
#1104 Симики Обикновен
#1105 Длилик Обикновен
#1106 Чиничар Обикновен
#1107 Клофо Обикновен
#1108 Пиперон Обикновен
#1109 Смъ Земен
#1110 Сакмоп Огнен
#1111 Рецанкана Обикновен
#1112 Летнамет Летящ
#1113 Миденпъсаш Тревен
#1114 Лапо Тъмен
#1115 Врапче Летящ Тъмен
#1116 Гире Летящ Тъмен
#1117 Папко Обикновен
#1118 Берни Обикновен
#1119 Баркони Обикновен
#1120 Сапило Воден
#1121 Лецутолакресоп Тревен
#1122 Льози Отровен
#1123 Чинти Тревен
#1124 Телиб Огнен
#1125 Зогикерг Земен
#1126 Кергзоги Земен
#1127 Вяфак Буба Летящ
#1128 Акталз Буба Златен
#1129 Йебаракс Буба Летящ
#1130 Клоуки Воден
#1131 Сидироу Боен
#1132 Смигело Боен
#1133 Клемвлиш Обикновен
#1134 Суок Екстрасенс
#1135 Коус Екстрасенс
#1136 Сидуоар Екстрасенс
#1137 Гъбутцел Летящ Отровен
#1138 Гершуин Летящ
#1139 Очрегабараб Екстрасенс
#1140 Етиладемс Екстрасенс
#1141 Ейлион Екстрасенс Каменен
#1142 Алита Буба Земен
#1143 Кралица Алита Буба Земен
#1144 Страпекон Воден
#1145 Кокитл Електрически
#1146 Лтикок Електрически Буба
#1147 Муидицитпил Древен Земен
#1148 Муиретирем Древен Земен
#1149 Суоки Огнен
#1150 Кранбли Огнен
#1151 Замурксел Екстрасенс
#1152 Климентал Екстрасенс
#1153 Ементал Екстрасенс
#1154 Летва Каменен
#1155 Влейриън Огнен
#1156 Клейриън Отровен
#1157 Сидролаз Воден
#1158 Пандаръби Земен
#1159 Мише Обикновен
#1160 Голди Златен
#1161 Силвъри Златен
#1162 Джуъли Златен
#1163 Юнижу Таласъм Тъмен
#1164 Вуна Обикновен
#1165 Тувгоджи Каменен
#1166 Тошигочи Каменен
#1167 Укукотоашкаб Летящ
#1168 Окчо Очен
#1169 Джиувунка Обикновен
#1170 Скумпела Воден
#1171 Сокодил Воден
#1172 Ятър-р-р Електрически
#1173 Лаур Електрически
#1174 Типипопому Каменен
#1175 Аерл Електрически
#1176 Опори Обикновен
#1177 Осин Обикновен
#1178 Цитроне Тревен
#1179 Хруайте Екстрасенс
#1180 Ходайт Екстрасенс
#1181 Суамплейди Периферен
#1182 Глеъмбезброй Обикновен
#1183 Петнадасеспук Обикновен
#1184 Ашчакотсмях Обикновен
#1185 Кенте Воден
#1186 Денте Воден
#1187 Менте Воден
#1188 Туоро Лазерен
#1189 Чо Лазерен
#1190 Хшоку Лазерен
#1191 Вукня Пеещ Боен
#1192 Глъги Буба
#1193 Суами Буба
#1194 Онетерв Буба
#1195 Суидип Земен
#1196 Пилуог Земен
#1197 Селетки Обикновен
#1198 Кюоки Обикновен
#1199 Тамни Отровен
#1200 Бамнат Отровен
#1201 Чонете Обикновен
#1202 Куликули Летящ
#1203 Тигрервей Буба
#1204 Слемпли Буба
#1205 Тласта Буба
#1206 Чвоуи Леден
#1207 Доуи Леден
#1208 Лампитоуи Електрически
#1209 Ламантик Екстрасенс Леден
#1210 Шхунхел Боен
#1211 Оризомах Боен
#1212 Плюсоминус Електрически
#1213 Мигнит Електрически Метален
#1214 Жицник Електрически
#1215 Клокос Тревен
#1216 Сесуиръй Воден
#1217 Сеспъреръл Воден
#1218 Шубиду Тревен
#1219 Шубида Тревен
#1220 Брего Тревен Каменен
#1221 Тенребик Обикновен
#1222 Кибернет Обикновен
#1223 Кволки Отровен
#1224 Диволонки Отровен
#1225 Тохайдоволо Воден
#1226 Аготи Обикновен
#1227 Делта Леден Шоколадов
#1228 Атлед Леден Шоколадов
#1229 Ъпак Отровен
#1230 Юпак Отровен
#1231 Япак Отровен
#1232 Фанталада Обикновен
#1233 Спрайтолада Обикновен
#1234 Колалада Обикновен
#1235 Шушон Обикновен
#1236 Шашкън Обикновен
#1237 Адимет Екстрасенс
#1238 Циркул Обикновен
#1239 Вилкинг Боен
#1240 Вликинг Боен
#1241 Сумирих Екстрасенс Летящ
#1242 Гутирих Екстрасенс Летящ
#1243 Кещим Лазерен
#1244 Кещаност Лазерен
#1245 Тамхаш Боен
#1246 Ик Електрически
#1247 Ши Електрически
#1248 Ди Електрически
#1249 Сеньорониън Тревен
#1250 Брадвоносец Боен Тъмен
#1251 Чирише Отровен
#1252 Чирипах Отровен
#1253 Гугла Земен
#1254 Блемкен Воден Летящ
#1255 Ере Обикновен
#1256 Студенотоплич Воден
#1257 Тимбър Боен
#1258 Чимбърлакилан Боен
#1259 Чимбър Боен
#1260 Куофъуи Обикновен
#1261 Длиоклит Обикновен
#1262 Дри Отровен
#1263 Гнатлим Обикновен
#1264 Чуелигъм Огнен Каменен
#1265 Клопоти Огнен Каменен
#1266 Урущ Призрачен
#1267 Сигмитор Обикновен
#1268 Крипиу Електрически
#1269 Рай Екстрасенс Нежен
#1270 Ад Екстрасенс Огнен
#1271 Тасти Обикновен
#1272 Корасол Воден Каменен
#1273 Сюнгерп Воден Каменен
#1274 Уилиън Земен
#1275 Фулу Земен
#1276 Лабадаба Воден
#1277 Баво Воден
#1278 Ициншим Воден
#1279 Чиренк Метален
#1280 Чирунк Метален
#1281 Тупая-я-я Боен Летящ
#1282 Ксиксоксикс Огнен
#1283 Хюмън Тъмен
#1284 Свемтотаури Воден
#1285 Електраундъм Електрически Земен
#1286 Рихтитун Огнен
#1287 Арк Леден
#1288 Уона Леден
#1289 Менипайн Леден
#1290 Медириум Екстрасенс
#1291 Скисир Буба Метален
#1292 Сус Лигав Призрачен
#1293 Аесук Лигав Призрачен
#1294 Хутив Дракон
#1295 Хоот Дракон
#1296 Хаутиг Дракон
#1297 Уизляк Буба Боен
#1298 Влози Буба Боен
#1299 Исо Екстрасенс Леден
#1300 Посо Екстрасенс Леден
#1301 Типно Чуканест
#1302 Шипно Чуканест
#1303 Дипно Чуканест
#1304 Липно Чуканест
#1305 Катастроун Дракон Летящ
#1306 Илрач Воден
#1307 Атерак Воден
#1308 Мекраг Огнен
#1309 Сококото Огнен
#1310 Гугубу Отровен
#1311 Суна Отровен
#1312 Ярна Отровен
#1313 Кломеди Обикновен
#1314 Бруок Летящ
#1315 Рокбийк Каменен Летящ
#1316 Уормогъл Метален Земен
#1317 Уормсълзи Метален Земен
#1318 Построй Отровен Метален
#1319 Кинижън Каменен Буба
#1320 Баууау Каменен
#1321 Снибело Отровен
#1322 Извиготси Шоколадов
#1323 Стегопас Шоколадов
#1324 Вълупин Тъмен
#1325 Улфмечектив Тъмен
#1326 Кломпър Обикновен
#1327 Климбър Обикновен
#1328 Кавлърч Обикновен
#1329 Пиколиномстер Обикновен
#1330 Кливиуърл Воден Електрически
#1331 Обличко Воден Електрически
#1332 Суфтлина Воден Електрически
#1333 Кокитон Летящ
#1334 Сокок Летящ
#1335 Пощова Летящ
#1336 Гуменикс Метален
#1337 Гуменоси Метален
#1338 Бронисиг Метален
#1339 Кумънки Златен
#1340 Импеконг Златен
#1341 Фокситу Екстрасенс
#1342 Догипу Екстрасенс
#1343 Улфину Екстрасенс
#1344 Улфифокс Екстрасенс
#1345 Мьософлюш Воден
#1346 Мисьофлюш Воден
#1347 Петникфлюш Воден
#1348 Трънишутс Тревен
#1349 Трънотон Тревен
#1350 Йетихиди Екстрасенс Боен
#1351 Водоровни Воден
#1352 Паяжибул Метален Призрачен
#1353 Кломонстър Призрачен
#1354 Скулхеър Призрачен
#1355 Крокон Воден
#1356 Крокоин Воден
#1357 Кроковоин Воден
#1358 Бегебит Трактор
#1359 Хучозар Трактор
#1360 Противогазич Отровен
#1361 Каменто Каменен
#1362 Каменито Каменен
#1363 Каменура Каменен
#1364 Варанкот Земен
#1365 Варандън Земен
#1366 Хиподил Нежен
#1367 Крокопотам Нежен
#1368 Бронибинч Земен
#1369 Чинброни Земен
#1370 Чаренчи Земен
#1371 Спинот Екстрасенс
#1372 Презатрило Екстрасенс
#1373 Ракузомп Екстрасенс
#1374 Тигренот Екстрасенс
#1375 Пиглес Боен
#1376 Циклопсун Тъмен
#1377 Пицарче Пръскащ Летящ
#1378 Ентелодойрес Боен
#1379 Пицанога Пръскащ
#1380 Молецик Буба
#1381 Спайдързи Буба
#1382 Скакатенг Буба
#1383 Сърцовко Нежен
#1384 Лавинородон Нежен
#1385 Купидо Нежен Летящ
#1386 Диамизард Стъклен
#1387 Стегоцефант Стъклен
#1388 Рогофайнич Стъклен
#1389 Доборк Метален
#1390 Окол Метален
#1391 Броненоси Метален Земен
#1392 Феистин Екстрасенс
#1393 Клофея Екстрасенс
#1394 Сърнолп Обикновен
#1395 Елешунк Обикновен
#1396 Свелен Обикновен
#1397 Секачол Обикновен
#1398 Какил Каменен Земен
#1399 Какилар Каменен Метален
#1400 Какилартар Каменен Тъмен
#1401 Сен Хол Екстрасенс